Đã tìm thấy 2 kết quả

Return

by 陈玉怀
10 Tháng 8 2020 09:38
Jump to forum
Jump to topic

Re: [Nhân thú] LÀNG RẮN - Hôn Nha Vãng Đông (Update C1)

Chúc mừng truyện đã mở hố, mới đọc chương 1 đã thấy hấp dẫn rồi, dự là sẽ tốn khá nhiều máu mũi, hắc hắc😜
by 陈玉怀
13 Tháng 8 2020 09:54
Jump to forum
Jump to topic

Re: [Nhân thú] LÀNG RẮN - Hôn Nha Vãng Đông (Update C4)

K biết chương sau chị có chết khiếp khi nhìn thấy a k nữa😆, like nhiệt tình để nhanh được đọc chương kế tiếp!!!