Đã tìm thấy 105 kết quả

Return

by Sắc Miu
11 Tháng 9 2019 12:42
Jump to forum
Jump to topic

Re: [CĐ-Quyền mưu-3S] Nhật kí phong hậu của tả tướng

Chương 1. Có gian thần Nguyệt Trừng Triều không giống với các triều đình khác, người cầm quyền là nữ tử. Cũng không giống với các triều đại nữ tử vi tôn khác, tuy hoàng đế của Nguyệt Trừng Triều là nữ đế, nhưng tất cả quan viên trong triều vẫn là nam tử. Về phần nguyên nhân người trong thiên hạ đều...
by Sắc Mị Sắc
05 Tháng 10 2019 08:02
Jump to forum
Jump to topic

Re: GẢ CHO HOÀNG TỬ DỄ DÀNG SAO - TIỂU CÔ TỬ

Có bạn chung nhà rồi, bớt cô đơn hẳn  :k-tuzki-k5404:
by Val Nguyen
05 Tháng 10 2019 12:01
Jump to forum
Jump to topic

Re: GẢ CHO HOÀNG TỬ DỄ DÀNG SAO - TIỂU CÔ TỬ

Ahhh văn án hấp dẫn quá, mong chờ truyện lên sàn 😍💋